nỗ hu | nỏ hu | siêuno win

Chú trọng công tác y tế trường học

Chú trọng công tác y tế trường học

Trong năm 2019, ngành y tế đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triền khai các hoạt động y tế trường học như: tăng cường tập huấn về nghiệp vụ ...
Truyền thông trực tiếp phòng, nỗ hu

Truyền thông trực tiếp phòng, nỗ hu

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh trong việc chủ động phòng, chống một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát hiện nay như sốt xuất huyết, ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại