nỗ hu | nỏ hu | siêuno win

Các biện pháp phòng, chống bệnh Dại

Các biện pháp phòng, chống bệnh Dại

Để chủ động phòng chống bệnh Dại trên người và đặc biệt là đối tượng trẻ em trong dịp nghỉ hè năm 2023, ngày 05/5/2023 Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật ...
Bệnh ung thư máu có di truyền không?

Bệnh ung thư máu có di truyền không?

Một số loại ung thư máu có tính di truyền. Các thành viên trong gia đình có thể truyền lại các đột biến gen làm tăng nguy cơ ung thư máu cho một ...
LIÊN KẾT WEB