nỗ hu | nỏ hu | siêuno win

Bệnh ung thư máu có di truyền không?

Bệnh ung thư máu có di truyền không?

Một số loại ung thư máu có tính di truyền. Các thành viên trong gia đình có thể truyền lại các đột biến gen làm tăng nguy cơ ung thư máu cho một ...
Hướng dẫn cai thuốc lá tại cộng đồng

Hướng dẫn cai thuốc lá tại cộng đồng

Hút thuốc lá là một thói quen có hại có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và tử vong. Khi một người bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ bắt đầu hồi ...
Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Tác hại của hút thuốc lá thụ động

Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Hút thuốc thụ động có thể gây nên ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại