Thông tin về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (CDC)

 
Thông tin về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (CDC)

1. Tên đơn vị

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH

2. Trụ sở chính

           Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Liên hệ

          - Số điện thoại: 02293871137

          - Số đường dây nóng của đơn vị: 0961746188

          - Email: [email protected]