Từ 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất đường dây nóng 1900-9095 về phòng chống Covid-19

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã vận hành đường dây nóng ngành Y tế (1900-9095) và số tư vấn chăm sóc khách hàng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1900-3228) để trả lời giải đáp các phản ánh của người dân trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, từ ngày 01/8/2020 trở đi, Bộ Y tế chỉ sử dụng duy nhất số đường dây nóng ngành y tế (1900-9095) để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng chống Covid-19, thay vì cùng sử dụng song song hai số điện thoại như trước.

Theo Bộ Y tế, hiện có khoảng 80 chuyên gia tham gia tư vấn cho các cuộc gọi đến đường dây nóng 1900-9095, hoạt động suốt 24/7.

Kim Thoa