Vừa qua, Đoàn giám sát liên ngành về phòng,chống tác hại của thuốc lá tỉnh Ninh Bình do Ông Phan Khắc Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm trưởng đoànđã kiểm tra trực tiếp các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số đơn vị trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Theo đó 07 đơn vị  được giám sát gồm các trạm Y tế xã, UBND các xã, các nhà hàng, khách sạn... Qua kiểm tra thực tế các đơn vị đã triển khai tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; treo các biển cấm hút thuốc lá tại trụ sở cơ quan, tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá... Qua triển khai, một số cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi này đã bỏ hút thuốc lá hoặc giảm hút so với trước; thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá nơi làm việc.

nỗ hu

Đoàn giám sát yêu cầu đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đưa nôi dung không hút thuốc lá vào vào thi đua, khen thưởng, đánh giá cuối năm, thực hiện theo chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà các cấp. 

nỗ hu

Đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, Đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá các đơn vị cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở những nơi có quy định cấm hút thuốc; nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người và ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

nỗ hu

Thông qua hoạt động giám sát để đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật, Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời đề xuất các biện pháp thực thi có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tác giả: Nguyễn Minh