Trong 2 ngày 19-20/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho hơn 30 học viên là nhân viên tiếp cận cộng đồng các huyện/thành phố, các nhóm tự lực (CBOs) Dự án thành phần VUSTA thuộc dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn các nguyên tắc khi tiếp cận và các hình thức cung cấp dịch vụ, kỹ năng tư vấn, chuyển gửi khách hàng đến các cơ sở điều trị PrEP; xác định khách hàng, đánh giá các nguy cơ…. tư vấn trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ điều trị PrEP; các học viên đã thảo luận sôi nổi, thực hành đóng vai theo nội dung chương trình tập huấn.

nỗ hu

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc (PrEP) là sử dụng thuốc kháng vi rút (ARV) để dự phòng lây nhiễm HIV ở người có nguy cơ cao chưa nhiễm HIV. Theo số liệu thống kê của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Hiệu quả bảo vệ của PrEP là trên 90% nếu tuân thủ điều trị tốt, đây là một trong những giải pháp hướng tới mục tiêu không còn người nhiễm HIV mới.  

nỗ hu

Kim Thoa