Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân của nhân loại. Các quốc gia và các dân tộc tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp là minh chứng cho sự vĩ đại của Người. Trên đây là khẳng định của ông Philip Fernandez, ủy viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Ottawa nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

Ông Fernandez nhấn mạnh Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam vô cùng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và viết nên trang sử bất khuất trong lịch sử đấu tranh của nhân loại vì một thế giới không có áp bức, bóc lột và chiến tranh.

Đánh giá cách thức Việt Nam áp dụng chính sách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế nói chung và trong mối quan hệ với Canada nói riêng, ông Fernandez khẳng định Việt Nam ngày nay đang thực hiện đúng đường lối và chính sách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong Bản di chúc của Người. Theo ông, đường lối đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa trên nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nước khác, thừa nhận độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia, các dân tộc. Chính sách đối ngoại linh hoạt và dễ thích ứng dựa trên nguyên tắc vì hòa bình thế giới và tiến bộ xã hội. Ủy viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada trở nên bền chặt hơn trong những năm gần đây, đồng thời hy vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa. 

 Nhận định về Việt Nam sau khi giành độc lập dân tộc và áp dụng các chính sách cũng như những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Fernandez cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đạt được đã nói lên tất cả. Việc giành được độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập đã giúp nhân dân Việt Nam làm chủ và xây dựng tương lai theo cách riêng của mình. Việt Nam cũng đang đóng vai trò quan trọng góp phần bảo vệ độc lập và chủ quyền của tất cả các quốc gia trong Liên hợp quốc (LHQ) cũng như trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

Thu Trang  Theo (TTXVN)