Quý I ngành y tế duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đẩy mạnh truyền thông về an toàn tiêm chủng, các vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng bảo đảm an toàn tiêm chủng thường xuyên và dịch vụ, đồng thời cung cấp vắc xin đầy đủ kịp thời, đảm bảo chất lượng cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Trong quý, tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tính đến hết tháng 3/2022, số lượng vắc xin đã tiêm là 2.171.765 liều. Trong đó, tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,66% (663.448 người); tỷ lệ bao phủ mũi 2 đạt 98,5% (655.858 người); tỷ lệ bao phủ mũi 3 đạt 96,69% (643.669 người); tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng đã tiêm mũi bổ sung: 47.932 người. Tiêm cho nhóm tuổi từ 12- 17: Tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 98,88% (81.998 người); Tỷ lệ bao phủ mũi 2 đạt 95,1% 3 (78.860 người). Trong cả Chiến dịch, hầu hết các phản ứng sau tiêm chủng ở mức độ nhẹ, ghi nhận 01 trường hợp phản ứng nặng, sau xử trí ổn định.

Kim Thoa