Sáng ngày 15/12/2023, Khối các phòng chức năng Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các phòng chức năng Sở Y tế năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh – Giám đốc Sở Y tế; cùng dự còn có Ban Giám đốc; trưởng, phó các phòng chức năng và chuyên viên Sở Y tế; đại diện Lãnh đạo Trưởng Khối thi đua các Khối trong ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu được được nghe báo cáo về kết quả phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do lãnh đạo Phòng Thanh tra Sở trình bầy. Theo đó năm 2023, khối các phòng chức năng Sở Y tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, gắn kết các hoạt động chuyên môn quản lý nhà nước về y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

nỗ hu

nỗ hu

Trong năm, Khối các phòng chức năng Sở Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động trong toàn ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; chủ động phòng chống dịch, giám sát, phát hiện và xử lý nhanh chóng, chính xác các ổ dịch phát sinh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện tốt các Chương trình Y tế - Dân số; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ y tế; nhiều kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin của người bệnh đối vói cán bộ y tế.

nỗ hu

Đặc biệt trong năm, phòng Thanh tra làm tốt công tác quản lý và xử lý các vi phạm liên quan theo quy định pháp luật; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; làm tốt công tác quản lý Dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh, công tác thẩm định, đấu thầu thuốc đảm bảo đáp ứng nhu cầu thuốc sử dụng tại các đơn vị, không để tình trạng thiếu thuốc; thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và việc ứng cung ứng dịch vụ công; tăng cường cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “ Một cửa”; đặc biệt trong năm Khối các phòng chức năng Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hoàn thành tốt diễn tập Quốc phòng – An ninh Sở Y tế năm 2023...

nỗ hu

nỗ hu

Kết thúc hội nghị, Khối thi đua các phòng chức năng Sở Y tế đã bỏ phiếu bình xét thi đua và suy tôn Phòng Thanh tra Sở nhận cờ thi đua khen thưởng của UBND tỉnh; bầu phòng Tổ chức - Hành chính làm Trưởng khối năm 2024.

Văn Nghĩa