Trong tháng 07/2020, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng, nỗ hu tại cộng đồng.

 

Cụ thể là: Trung tâm đã tổ chức truyền thông trực tiếp cho trên 770 người dân về các vấn đề như: Tiêm chủng mở rộng; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; các biện pháp tránh thai an toàn, vấn đề dân số KHHGĐ, tác hại của thuốc lá, an toàn thực phẩm.

nỗ hu

Tổ chức gần 500 buổi tư vấn sức khỏe cho trên 500 người về các vấn đề như phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các bệnh về mắt, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng nỗ hu .

nỗ hu

Đồng thời, Trung tâm đã phát 150 tin, bài trên đài truyền thanh 3 cấp với gần 500 lượt về các vấn đề: phòng nỗ hu Covid – 19, và các dịch bệnh theo mùa, chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.

Tác giả: Thu Trang