Trong tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động trong công tác giám sát dịch bệnh COVID-19 tại các bệnh viện và cộng đồng, đặc biệt là các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam; một số ổ dịch tại Hà Nội, Hải Dương; các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

Phối hợp với Trung đoàn 855 tổ chức sàng lọc, cách ly 68 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh để phòng, chống COVID-19. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc; trang thiết bị; máy móc phục vụ công tác phòng, nỗ hu . Trong tháng, đa số các bệnh truyền nhiễm ghi nhận số trường hợp mắc giảm so với cùng kỳ năm 2019 (21/28 bệnh), có 07/28 bệnh có trường hợp mắc tăng: Cúm (574 trường hợp); Liệt mềm cấp nghi bại liệt (03 trường hợp); Lỵ amíp (07 trường hợp); Lỵ trực trùng (08 trường hợp); Tay - Chân - Miệng (53 trường hợp); Thủy đậu (32 trường hợp); Viên não virut (01 trường hợp); ghi nhận 07 trường hợp mắc sốt xuất huyết (ngoại lai).

Tác giả: Kim Thoa