Chiều ngày 18/12/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Sở Y tế là đồng chí Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; cùng đại diện Lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế.

Phát biểu quán triệt chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Đảng và cơ quan chủ quản là Sở Y tế, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. 

nỗ hu

nỗ hu

nỗ hu

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, hội nghị đã thực hiện các quy trình hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Văn Nghĩa